Clock-Time

Ga 6: 60-69

/ 2185 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin hay không là đón nhận hay từ chối - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 6: 60-69:  Khi nghe Chúa Giêsu giảng bài giảng về Bánh Hằng Sống, nhiều môn đệ đã khó chịu vì cho rằng: "Những lời này chói tai quá! Ai nghe được". Chói tai không phải vì khó hiểu mà vì khó nuốt, khó chấp nhận được...

/ 1653 / Suy Niệm Chúa Nhật

Trung thành đi theo Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Ga 6: 60-69: Chúa muốn chúng ta trung thành và chúng ta cũng muốn trung thành. Nhưng trung thành bước theo Chúa không phải là điều dễ dàng. Quả vậy, có những lúc ta cảm thấy mình quá yếu đuối, tầm thường,quá bé nhỏ mỏng manh trước sức tấn công của thử thách, của cám dỗ, của tiện nghi vật chất, tiền bạc, thú vui, sắc dục, danh vọng, quyền lực…

/ 4600 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Ga 6: 60-69: Thánh Phêrô đã thay mặt cho cả Nhóm nói lên thái độ của họ: ”Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa “...

/ 2547 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bỏ thầy con biết theo ai? - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Ga 6: 60-69: Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn hỏi chúng ta “phần các con có muốn bỏ Thầy không?”. Chúng ta có dám ở lại với Thầy khi mà nhiều người đã không còn tin có thế giới thần linh?...

/ 1737 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 6: 60-69: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa”...

/ 2043 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B - Tin Vào Bánh Hằng Sống

Tin Mừng Ga 6: 60-69: Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay cho thấy, nhiều môn đệ Chúa Giêsu không thể đón nhận được những lời Chúa dạy khi Chúa nói với họ : “Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống”.