Clock-Time

Ga 8: 51-59

/ 1916 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay (Ga 8:51-59) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết muốn được sống đời, chúng ta phải tin tưởng và vâng theo lời Người dạy: “ Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết ”. Hiển nhiên, “không bao giờ phải chết” mà Chúa Giêsu nói ở đây, không phải giới hạn ở sự sống bất tử của thể lý nơi trần gian này, nhưng ở tầm mức lớn lao hơn, liên quan đến cuộc sống vĩnh cửu, là “sự sống đời đời” của chúng ta.
/ 1580 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay (Ga 8:51-59) - Huệ Minh

Khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái về thế giới của Thiên Chúa, họ đã chế nhạo Người, cho rằng Người bị quỉ ám nên mới ăn nói lung tung như thế. Chúa Giêsu vẫn không nản lòng, và vẫn tiếp tục nói về nguồn gốc thần linh của mình, một lần nữa. Người dùng danh xưng Hằng Hữu để khẳng định rằng mình từ Thiên Chúa mà đến. Câu nói ấy đã khiến người Do Thái phẫn nộ và định ném đá Người.
/ 1079 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 51-59: “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết”. Điều này mời gọi chúng ta hãy dừng lại trong phút chốc để suy nghĩ về chính bản thân mình.