Clock-Time

Ga 9: 1-41

/ 910 / Chú Giải Kinh Thánh

TỪ SÁNG MẮT THỂ LÝ ĐẾN SÁNG MẮT TÂM LINH. Chú Giải Tin Mừng CN IV MC A (Ga 9,1-41), Jos. Phạm Duy Thạch, SVD

Đây chính là chặng đường quan trọng nhất trong tiến trình “chữa lành anh mù” của Đức Giêsu. Khởi đầu khi “ làm cho anh được sáng mắt ”, anh mù hoàn toàn thụ động, không nói một lời nào. Có thể nói bây giờ Anh mới thực sự có cuộc gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng mà Anh đang tìm hiểu. Việc chấp nhận bị “trục xuất” vì những lý luận về nguồn gốc của Đức Giêsu đã chứng tỏ rằng Anh sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ Đức Giêsu...

/ 1999 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay A | Ga 9:1-41 | Phút Cầu Nguyện

Chúa Giêsu xác nhận tầm quan trọng của việc nhìn và nghe thấy, Người nói: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây”. Hành động sấp mình và thờ lạy là một hành động của hoán cải khi đã nhìn và nghe thấy Chúa nói, và đây cũng là lời mời gọi cho chúng ta, khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình, chúng ta biết hoán cải bản thân và bước theo Chúa.
/ 832 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay (Ga 9:1-41) | Giáo Phận Phú Cường

Khi được Chúa Giêsu chữa lành mắt, người mù này mới chỉ ở giai đoạn đầu của đức tin . Để đạt tơi đức tin toàn vẹn, anh được gặp gỡ Chúa Giêsu lần nữa, và lần này anh được Chúa Giêsu tự mạc khải rằng : " Ngươi đang thấy người và chính Người đang nói với ngươi" . Từ đó anh chấp nhận và không đắn đo rằng : " Lạy Thầy, tôi tin" . Phải, anh tin và anh đã được mở con mắt đức tin để nhìn thấy Chúa Giêsu là Con Người, là Đấng Thiên Sai, và " Anh đã sấp mình thờ lạy người " một cử chỉ biểu lộ lòng tôn thờ Thiên Chúa...

/ 656 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Đau khổ về bản chất - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Từ khi sa ngã, loài người đã phải khổ trăm bề. Thánh Kinh cung cấp những quan điểm về bản chất và vị trí cả trong thế giới và trong cuộc sống của người tín hữu.
/ 564 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Thiên Chúa hoạt động - Chúa Nhật Mùa Chay IV A, Ga 9:1-41 | Từ ngữ Kinh Thánh

Thiên Chúa không thụ động hoặc xa cách công trình Ngài tạo dựng, nhưng dính kết cách năng động với mọi loài Ngài đã làm ra. Trong quá khứ, hoạt động của Chúa tỏ hiện nơi lịch sử dân Israel và trong tác vụ của Chúa Giêsu Kitô. Nay hoạt động của Chúa có thể nhận diện nơi cuộc sống của các tín hữu và của Hội Thánh.
/ 579 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Ngày, ban ngày - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Ngày là thời gian của hai mươi tư giờ, hay ban ngày là thời gian phân biệt với ban đêm : Ban ngày thường được dùng làm biểu tượng mô tả sự soi dẫn giúp các tín hữu tranh sự dữ vốn được nối kết với tối tăm.
/ 460 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Thấy - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Thánh Kinh dùng từ THẤY (visio) để nói về việc nhìn thấy thể lý và về ơn ban thị kiến. Mọi sự, thể lý và thiêng liêng, Thiên Chúa đều thấy hết.
/ 469 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Ánh sáng thiêng liêng - Chúa Nhật Mùa Chay IV A (Ga 9:1-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

Ánh sáng thường được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian. Nó đặc biệt liên hệ tới lời Chúa, tới ơn cứu độ được thực hiện do Thiên Chúa, hay do Chúa Giêsu Kitô.