Clock-Time

Video: Tâm Tình Mục Tử Của Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

Tâm Tình Mục Tử Của Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
TÂM TÌNH MỤC TỬ CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC
 
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường