Clock-Time

Bài giảng của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ trong Thánh Lễ giỗ lần thứ 72 của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Vào lúc 5 giờ sáng thứ hai ngày 12/03, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên giám mục Giáo Phận Phú Cường – đã dâng Thánh Lễ giỗ cầu cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp...

GIÁM MỤC

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ

TRONG THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 72

CỦA CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP


 


Vào lúc 5 giờ sáng thứ hai ngày 12/03, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên giám mục Giáo Phận Phú Cường – đã dâng Thánh Lễ giỗ cầu cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Trong bài giảng thanh lễ, Đức Cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn cùng nhìn về cái chết và đặc biệt niềm tin của người Kitô hữu sau cái chết. Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng sống niềm tin như Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.


Nguồn: Đền Thánh Bác Trạch