Clock-Time

Tâm Tình Mục Tử Đầu Năm Phụng Vụ 2016-2017

Khởi đầu năm Phụng vụ mới, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng gọi mời chúng ta “hãy tỉnh thức… và hãy sẵn sàng…
GIÁM MỤC

TÂM TÌNH MỤC TỬ

ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ 2016-2017