Clock-Time

Giáo Dân

/ 993 / Giáo Dân

Giới thiệu các Hội Giáo hoàng Truyền giáo

Pauline Jaricot là một nữ giáo dân ở Lyon, đã thiết lập Hội Truyền Bá Đức Tin vào năm 1822 vì được thúc đẩy bởi một nhà truyền giáo tại Á Châu, đó là một trong những người anh của bà. Với mong muốn hỗ trợ anh mình, Pauline đã mời gọi một số phụ nữ ngoan đạo đầu tiên đến cầu nguyện, và sau đó tự nguyện đóng góp cho việc truyền giáo. Do đó, phải cảm ơn Pauline Jaricot vì Hội Truyền bá Đức Tin vẫn luôn được xem là mạng lưới cầu nguyện và bác ái...