Clock-Time
/ 5170 / Hạt Lạc An

Giáo Hạt Lạc An

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 7456 / Hạt Bến Cát

Giáo Hạt Bến Cát

Giữa biến cố đau thương của thời cuộc ấy, Thiên Chúa đã chúc phúc cho mảnh đất Hạt Bến Cát, Ngài đã biến mảnh đất này thành “miền đất hứa” cho biết bao anh chi em giáo dân từ miền Bắc vào miền Nam...
/ 7401 / Hạt Bình Long

Giáo Xứ Thanh An - Bình Long

Từ sau ngày 30/04/1975, bà con khắp nơi về Thanh An để làm kinh tế, trong đó có số ít người Công Giáo...
/ 9507 / Hạt Củ Chi

Giáo Xứ Trảng Bàng - Củ Chi

Năm 1961 đến 1962, Họ đạo Trảng Bàng được thành lập...
/ 15542 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Thánh Tuân - Tây Ninh

Ngày thành lập: 16/02/2004 (tách ra từ Giáo xứ Cao Xá)...
/ 10952 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Vinhsơn - Tây Ninh

Giáo xứ Vinh Sơn tiền trưng là Giáo Khu Vinh Sơn, được thành lập...
/ 9534 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình - Tây Ninh

Hưởng ứng chương trình về lại với ruộng đồng để xây dựng quê hương, năm 1987...
/ 8745 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Thánh Mẫu - Tây Ninh

Vào năm 1954, do biến cố lịch sử, Cha Phêrô Trần Công Mẫn đã đưa giáo dân ...
/ 9279 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Thánh Linh - Tây Ninh

Sau biến cố chính trị năm 1970 tại Campuchia, một số bà con giáo dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia...
/ 14144 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Tây Ninh - Tây Ninh

Năm 1881, Linh mục Simon Sĩ, nguyên Chánh xứ Họ đạo Tha La, đã đến và lập nên Họ đạo Tây Ninh ...
/ 10167 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Tân Nghĩa - Tây Ninh

Sau ngày 30/04/1975, được sự động viên của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình...
/ 7591 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Suối Đá- Tây Ninh

Vào năm 1976, hàng ngàn người đã từ các tỉnh lên vùng kinh tế mới Dương Minh Châu...
/ 8462 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Suối Dây - Tây Ninh

Lý do để qui tụ của bà con giáo dân nơi Giáo họ Suối Dây cũng giống như bà con Giáo dân xứ Tân Nghĩa,,,
/ 7180 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Phước Minh - Tây Ninh

Giáo xứ được hình thành bởi một số bà con giáo dân thuộc các quận Tân Bình...
/ 8863 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Phước Điền - Tây Ninh

Trước năm 1959, Xã Thanh Điền đã có một ngôi nhà thờ nhỏ bằng tre lá, gọi là Nhà thờ Thanh Điền....
/ 6191 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Phú Ninh - Tây Ninh

Vào năm 1954, theo thỏa thuận của hiệp định Genève...
/ 15324 / Hạt Tây Ninh
/ 11783 / Hạt Tây Ninh

Giáo Hạt - Tây Ninh

Bao gồm thị xã Tây Ninh và các huyện Tân Biên, Tân châu, Châu Thành và Hòa Thành....
/ 14523 / Hạt Tây Ninh

Giáo Xứ Kiên Long - Tây Ninh

Hiệp định Gieneve năm 1954 đã chia nước Việt Nam hình chữ S thành hai phần...