Clock-Time
/ 1982 / Giáo Luật

Bộ Giáo Luật - The Code of Canon Law: QUYỂN VII: TỐ TỤNG

Ðiều 1402: Tất cả các tòa án của Giáo Hội được điều hành theo các điều luật sau đây, đừng kể những quy tắc của các tòa án thuộc Tòa Thánh...
/ 2715 / Giáo Luật

Bộ Giáo Luật - The Code of Canon Law: QUYỂN V: TÀI SẢN CỦA GIÁO HỘI

Ðiều 1254: (1) Do một quyền lợi bẩm sinh, không lệ thuộc vào quyền bính dân sự, Giáo Hội công giáo có thể thủ đắc...
/ 4485 / Giáo Luật

Bộ Giáo Luật - The Code of Canon Law: QUYỂN IV: NHIỆM VỤ THÁNH HÓA CỦA GIÁO HỘI

Ðiều 834: (1) Giáo Hội chu toàn nhiệm vụ thánh hóa cách riêng nhờ phụng vụ. Thực vậy, phụng vụ được coi là việc thi hành chức vụ tư tế của Chúa Giêsu Kitô...
/ 3631 / Giáo Luật

Bộ Giáo Luật - The Code of Canon Law: Quyển II: Dân Chúa

Ðiều 204: (1) Các tín hữu là những người, nhờ phép Rửa Tội, được hiệp thân với Ðức Kitô, kết thành dân của Chúa và do đó...
/ 2448 / Giáo Luật

Bộ Giáo Luật - The Code of Canon Law: Quyển I: Tổng Tắc

Nói chung, Bộ Luật này không quy định các nghi thức phải tuân giữ trong khi cử hành việc phụng vụ; bởi vậy các luật phụng vụ...
/ 2597 / Giáo Luật

Bộ Giáo Luật - The Code of Canon Law: Lời nói đầu

Bản dịch Việt ngữ của Bộ Giáo Luật do các Linh Mục sau đây thực hiện: Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh...