Clock-Time

Ðức Hồng y Paul Cordes nói về Thượng Hội đồng Giám mục

Ðức Hồng y Paul Cordes nói về Thượng Hội đồng Giám mục.

Mục vụ đức tin
Ðức Hồng y Paul Cordes nói về
Thượng Hội đồng Giám mục

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-10-2021) - Ðức Hồng y Paul Cordes, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Ðồng Tâm, nhận định rằng tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 phải quan tâm đến ý muốn của Thiên Chúa về Giáo hội, chứ không phải là một loạt các cuộc thăm dò dư luận hoặc một thứ trưng cầu dân ý.

Ðức Hồng y Cordes người Ðức, năm nay 87 tuổi (1934), nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, trước khi làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, là cơ quan bác ái của Tòa Thánh. Ngài về hưu từ năm 2010.

Trong cuộc phỏng vấn, được hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan, truyền đi hôm 04 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng y Cordes nhận xét rằng trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục, người ta nói quá nhiều về tội lỗi và những gương mù gương xấu, mà hoàn toàn quên nhìn tôn nhan Thiên Chúa trong thế giới ngày nay.

Theo Ðức Hồng y, nhiều cộng đoàn tôn giáo ngày nay cũng bị ô nhiễm nặng nề về những cuộc thăm dò dư luận và tin tức. Theo ngài, "Thượng Hội đồng Giám mục tới đây phải là một cuộc lắng nghe dân Chúa, chứ không phải là một cuộc trưng cầu dân ý hay thăm dò dư luận, và ánh sáng cho hành trình này phải là lắng nghe Lời Chúa, thay đổi sự chú ý từ những ý kiến thịnh hành về Giáo hội đến chân lý mạc khải.

Ðức Hồng y Cordes cũng nhận định rằng tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục không thể bị đè nặng vì những vấn đề liên quan đến sự lạm dụng tính dục trong Giáo hội, một thứ văn hóa bị ảnh hưởng của trào lưu duy giáo sĩ hoặc lạm dụng quyền bính. Ðức Hồng y nói: "Chúng ta phải cứu xét sự thiếu đức tin trong đời sống chúng ta, thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa trong đó. Ngày nay, những xì căng đan và lạm dụng tính dục trẻ em làm biến thái và làm lu mờ khuôn mặt của Giáo hội. Vì thế, thật là điều tuyệt vời nếu trong hành trình Công nghị, các mục tử và giáo dân quan tâm đến sự tái khởi hành sứ mạng của Giáo hội. Trên con đường này, chúng ta rất cần lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Lịch sử nhiều lần chứng tỏ rằng nếu không có Thiên Chúa, thì thuyết nhân bản mà nhiều người vẫn mong muốn sẽ bị thoái hóa thành một thảm trạng".

(Kai, Vaticannews.va 4-10-2021)