/ 1417 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 5: SỰ THUỶ CHUNG - Yếu tố hạnh phúc gia đình - phần 1 Hot

Trong những thành phố lớn như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, các đấng mày râu thường nhỏ to: sáng chở “cơm” đi ăn phở, trưa chở “phở” đi ăn cơm, tối “cơm” ở nhà “cơm”, “phở” ở nhà “phở”. “cơm” “phở” đã trở thành những danh từ quen thuộc để diễn tả ...

/ 1288 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 4 - Gia Đình, Cộng Đoàn Bất Khả Phân Ly Hot

GIA ĐÌNH: CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG BẤT KHẢ PHÂN LY: Một người đàn ông sau 10 năm rời bỏ gia đình bôn ba chìm ngập trong những cuộc vui, mộng mơ làm giàu và hầu như quên mất mình có một gia đình để rồi khi không còn gì cả “ngòai một thân hình tàn tạ thì ...

/ 1241 / Giáo Lý Online

GLHN ONLINE - Bài 3: Hôn Và Gia Đình Trong Cộng Đoàn Nhân Loại - Phần 2 Hot

Bài 3: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN NHÂN LOẠI: Sách khôn ngoan cổ xưa của người Do thái nói về tình yêu giữa người nam và người nữ như thế này: Thiên Chúa đã không dựng người đàn bà từ xương đầu của người đàn ông, bởi vì như ...

/ 1322 / Giáo Lý Online

GLHN ONLINE - Bài 3: Hôn Và Gia Đình Trong Cộng Đoàn Nhân Loại - Phần 1 Hot

Bài 3: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN NHÂN LOẠI: Sách khôn ngoan cổ xưa của người Do thái nói về tình yêu giữa người nam và người nữ như thế này: Thiên Chúa đã không dựng người đàn bà từ xương đầu của người đàn ông, bởi vì như ...

/ 1100 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 3 - Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Cộng Đoàn Nhân Loại - P1 Hot

Hôn nhân, một sự ủy thác của Thiên Chúa: Sách khôn ngoan cổ xưa của người Do thái nói về tình yêu giữa người nam và người nữ như thế này: Thiên Chúa đã không dựng người đàn bà từ xương đầu của người đàn ông, bởi vì như thế bà ta sẽ cai trị chồng; ...

/ 1212 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 2 - Tình Yêu Đôi Lứa Trong Tình Yêu Thiên Chúa Hot

TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA: Tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Không ai có thể sống mà thiếu nhịp đập của con tim. Như cá cần nước, tình yêu là nhựa sống cho con người hiện hữu và tồn tại. Chúng ta không thể sống mà ...

/ 1901 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 5 Hot

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...

/ 1835 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 4

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...

/ 1779 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 3 Hot

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...

/ 2195 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 1 Hot

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...