/ 1056 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 3 - Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Cộng Đoàn Nhân Loại - P1 Hot

Hôn nhân, một sự ủy thác của Thiên Chúa: Sách khôn ngoan cổ xưa của người Do thái nói về tình yêu giữa người nam và người nữ như thế này: Thiên Chúa đã không dựng người đàn bà từ xương đầu của người đàn ông, bởi vì như thế bà ta sẽ cai trị chồng; ...

/ 1134 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 2 - Tình Yêu Đôi Lứa Trong Tình Yêu Thiên Chúa Hot

TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA: Tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Không ai có thể sống mà thiếu nhịp đập của con tim. Như cá cần nước, tình yêu là nhựa sống cho con người hiện hữu và tồn tại. Chúng ta không thể sống mà ...

/ 1861 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 5 Hot

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...

/ 1788 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 4

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...

/ 1739 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 3 Hot

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...

/ 2020 / Giáo Lý Online

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 1 - Phần 1 Hot

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay - phần 1...