Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P2

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P2 Hôn nhân có nghĩa là phải quan tâm đến việc thiết một mối quan hệ “máu thịt” đó là chồng-vợ. Vấn nạn xảy ra là khi một người nào đó không thể thoát khỏi ra được gia đình của anh hay chị ấy để tự do bước vào đời sống hôn nhân và bắt đầu một gia đình mới.

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P2