Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P4

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P4 Dành thời gian để có một cái nhìn sâu sắc, tổng quát, và lâu dài về ngôi nhà và gia đình của người bạn đang hò hẹn, là một yếu tố quan trọng trong giai đoạn hẹn hò. Điều này sẽ cho phép bạn thấy được những yếu tố chính đã hình thành nên nhân cách của anh hay chị ấy trong một tiến trình dài kể từ khi được sinh ra cho tới lúc trưởng thành. ​

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 12: Làm sao cưới được người đúng đắn - P4