Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 2 - Tình Yêu Đôi Lứa Trong Tình Yêu Thiên Chúa

TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA: Tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Không ai có thể sống mà thiếu nhịp đập của con tim. Như cá cần nước, tình yêu là nhựa sống cho con người hiện hữu và tồn tại. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thương. Vậy tình yêu là gì? 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 2: TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA