Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 3 - Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Cộng Đoàn Nhân Loại - P1

Hôn nhân, một sự ủy thác của Thiên Chúa: Sách khôn ngoan cổ xưa của người Do thái nói về tình yêu giữa người nam và người nữ như thế này: Thiên Chúa đã không dựng người đàn bà từ xương đầu của người đàn ông, bởi vì như thế bà ta sẽ cai trị chồng; Thiên Chúa cũng không tạo dựng người đàn bà từ khúc xương ngón chân của người đàn ông, vì như thế bà sẽ trở thành nô lệ của chồng

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 2: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN NHÂN LOẠI - P1