Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 4 - Gia Đình, Cộng Đoàn Bất Khả Phân Ly

GIA ĐÌNH: CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG BẤT KHẢ PHÂN LY: Một người đàn ông sau 10 năm rời bỏ gia đình bôn ba chìm ngập trong những cuộc vui, mộng mơ làm giàu và hầu như quên mất mình có một gia đình để rồi khi không còn gì cả “ngòai một thân hình tàn tạ thì chính các con lại đến để lo lắng, chăm sóc tôi. Đứa con gái lớn đã có gia đình, vậy mà mỗi ngày vẫn lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ…. 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 2: GIA ĐÌNH, CỘNG ĐOÀN BẤT KHẢ PHÂN LY