Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 5: SỰ THUỶ CHUNG - Yếu tố hạnh phúc gia đình - phần 1

Trong những thành phố lớn như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, các đấng mày râu thường nhỏ to: sáng chở “cơm” đi ăn phở, trưa chở “phở” đi ăn cơm, tối “cơm” ở nhà “cơm”, “phở” ở nhà “phở”. “cơm” “phở” đã trở thành những danh từ quen thuộc để diễn tả việc quan hệ “ngoài luồng” của những người được gọi là “đức ông chồng”. 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

BÀI 5: SỰ THUỶ CHUNG - Yếu tố hạnh phúc gia đình - Phần 1