Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 6: CHA MẸ - Thầy Dạy Đức Tin Cho Con Cái

Hơn bao giờ hết, xã hội Việt Nam đang báo động tình trạng tội phạm ngày càng cao trong tuổi vị thành niên. Một vấn nạn nhức nhối được đặt ra cho các nhà giáo dục trong đó chủ yếu chính là cha mẹ. Tại hội thảo "Người chưa thành niên phạm tội - nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa và hạn chế (TP. HCM, ngày 3/7/2007) TS.

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

BÀI 6: CHA MẸ - Thầy Dạy Đức Tin Cho Con Cái