Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 9: TRẢ LỜI THẮC MẮC

Thưa cha. Con đã kết hôn một lần và làm lễ cưới trong nhà thờ rồi nhưng vì chưa tìm hiểu kỹ nên tụi con không tìm được tiếng nói chung và đã ly dị. Con gặp và quen anh sau này, và muốn tiến tới hôn nhân với nhau, con và anh ấy đều là hai người có đạo. Gia đình anh rất muốn làm lễ cưới ở nhà thờ vì anh ấy chưa lấy vợ lần nào. Con muốn tháo gỡ hôn phối với người đầu tiên. Vậy thưa cha, con phải nên làm thế nào? Và khi tháo gỡ xong, con có được cùng người mới làm lễ cưới ở nhà thờ hay không

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 9: TRẢ LỜI THẮC MẮC