Clock-Time

GLHN ONLINE - Bài 3: Hôn Và Gia Đình Trong Cộng Đoàn Nhân Loại - Phần 1

Bài 3: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN NHÂN LOẠI: Sách khôn ngoan cổ xưa của người Do thái nói về tình yêu giữa người nam và người nữ như thế này: Thiên Chúa đã không dựng người đàn bà từ xương đầu của người đàn ông, bởi vì như thế bà ta sẽ cai trị chồng; Thiên Chúa cũng không tạo dựng người đàn bà từ khúc xương ngón chân của người đàn ông