Clock-Time
/ 897 / Giáo Lý

Giáo lý đức tin

Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kito là do ai viết....

/ 801 / Giáo Lý

Giáo lý đức tin

Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kito là do ai viết....

/ 766 / Giáo Lý

Giáo lý đức tin

Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kito là do ai viết....

/ 737 / Giáo Lý

Giáo lý đức tin

Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kito là do ai viết....

/ 739 / Giáo Lý

Giáo lý đức tin

Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kito là do ai viết....

/ 518 / Giáo Lý

Góp ý Trưởng ban truyền giáo

Kính thưa cha, con có người yêu đang tham dự lớp giáo lý dự tòng tại giáo sứ mình con có 1 số góp ý với ban truyền giáo nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học giáo lý dành cho những người nhập môn. Kính thưa cha, đa phần những người học giáo ...

/ 539 / Giáo Lý

Góp ý Trưởng ban truyền giáo

Kính thưa cha, con có người yêu đang tham dự lớp giáo lý dự tòng tại giáo sứ mình con có 1 số góp ý với ban truyền giáo nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học giáo lý dành cho những người nhập môn. Kính thưa cha, đa phần những người học giáo ...

/ 622 / Giáo Lý

Các bí tích la gì ?

Bi tích thêm suc la gì?...

/ 559 / Giáo Lý

Về Giáo Lý

Thưa quý cha! lúc con còn nhỏ, các giáo lý viên dạy con rằng: tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. thật sự cho tới bây giờ con vẫn chưa có một cách hiểu chính thức, cụ thể về tội này. Xin quý Cha giải thích giúp con về điều này....