Clock-Time

HỌC HỎI TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Tập sách này gồm 70 câu hỏi được rút ra từ Tông thư ROSARIUM VIRGINIS MARIAE...
SÁCH: HỌC HỎI TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
(KINH MÂN CÔI KÍNH ĐỨC TRINH Nữ MARIA)
CỦA ĐứC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II​
TÁC GIẢ: VÔ DANH
 
Tải xuống file word tại đây

LƯU Ý:

Tập sách này gồm 70 câu hỏi được rút ra từ Tông thư ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. Mỗi câu hỏi có hai số thứ tự. Số đầu là số thứ tự trong Tông thư. Số sau là số thứ tự các câu hỏi.

Ví dụ câu số 2 là: 1.2/ Đọc kinh mân Côi ta được những gì?

Số 1 là số thứ tự trong Tông thư.

Số 2 là số thứ tự của câu hỏi và trả lời của tập sách này.