Clock-Time

Nguồn gốc loài người

Con kính chào Cha, Con có một thắc mắc lớn kề từ khi đọc thấy trong cuốn Giáo Lý Dự Tòng 1 (NXB Tôn Giáo), ở Bài 6 (Tổ tông loài người) ở câu 1 - Khi nói về quan điểm của chúng ta đối với thuyết tiến hóa thì câu trả lời có câu nêu: "Nếu loài người là do một loài vượn người tiến hóa lên thì cũng phải có sự can thiệp của Thiên Chúa"...Con hết sức bối rối vì từ lâu luôn nghĩ rằng quan điểm Giáo Hội là rõ ràng phủ nhận thuyết tiến hóa, nhưng đây Giáo hội lại đang "bỏ ngõ"...Vì theo con thì loài người không thể tiến hóa từ vượn, vì cứ theo sách Sáng thế thì con người được Chúa tạo dựng cách đặc biệt và khác biệt các tạo vật khác, và bản thân các tạo vật cũng được tạo dựng THEO LOÀI (thì dù con chim sẻ có giống mấy cũng không thể tiến hóa thành con chim én được) huống chi là con người mang hình ảnh Thiên Chúa...Vậy thì sao giáo hội không xác nhận rõ quan điểm này theo Kinh Thánh? Trân trọng cảm ơn Cha.