Clock-Time

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH: HAI BÍ TÍCH HIỆP THÔNG (Bí tích Phong chức và Bí tích Hôn nhân)

Theo cách phân chia của Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo, thì bí tích Phong chức và bí tích Hôn phối thuộc khối bí tích phục vụ sự hiệp thông (SGL 1533-1535)...
SÁCH: HAI BÍ TÍCH HIỆP THÔNG

Bí tích Phong chức và Bí tích Hôn nhân

Tác giả: Gm Phêrô Trần Đình Tứ

MỤC LỤC

BẢNG NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT III

THIÊN VII. BÍ TÍCH PHONG CHỨC

THƯ MỤC TỔNG QUÁT

CHƯƠNG I: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC

I. Khái niệm thần học

1.         Khái niệm về bí tích Phong chức 

2.         Ba bậc chức thánh 

3.         Ý nghĩa các từ : ordo, ordinatio, consecratio

4.         Chất thể và mô thức của bí tích Phong chức

II. nghi thức phong chức

5.         Nguyên lý hướng dẫn việc cải tổ

6.         Nghi thức phong chức GM, Lm và Phó tế

7.         Cấu trúc thống nhất

8.         Những nghi thức mở đầu

9.         Nghi thức thánh hiến

10.       Những nghi thức diễn nghĩa

11.       Phải cử hành nghi thức trong Thánh Lễ

12.       Vị trí của nghi thức trong Thánh lễ

III. Ít luật lệ về việc cử hành Phong chức

13.       Ngày được cử hành lễ phong chức

14.       Nơi cử hành lễ phong chức

15.       Phài dùng bài lễ và bài đọc nào trong lễ phong chức?

16.       Các thành phần Dân Chúa trong việc phong chức

a. Bổn phận

b. Quyền lợi

IV. Thừa tác viên của bí tích phong chức

17.       Phong chức giám mục

18.       Phong chức linh mục và phó tế

19.       Các thừa tác viên khác trong các cử hành phong chức

a. Trong lễ phong chức giám mục

b. Trong lễ phong chức linh mục

c. Trong lễ phong chức phó tế

20.       Những điều tiến chức phải có trước khi lên lãnh chức

CHƯƠNG II: nghi thức phong chức giám mục

I. chú giải nghi thức

21.       Qúa trình hình thành nghi thức phong chức GM

22.       Giới thiệu tiến chức

23.       Bài giảng của giám mục chủ phong

24.       Thẩm vấn (lời hứa của) tân giám mục

25.       Đặt tay trên đầu

26.       Đặt sách Tin Mừng trên đầu tân chức

27.       Xức dầu trên đầu

28.       Trao sách Tin Mừng, nhẫn, mũ, gậy

II. lời nguyện phong chức

29.       Thay đổi lời nguyện

30.       Lời nguyện phong chức giám mục

31.       Phân tích lời nguyện thánh hiến

32.       Thiên Chúa thiết lập và ra luật lệ cho Giáo Hội

33.       Nhiệm vụ cai quản của giám mục

34.       Nhiệm vụ chủ chăn của giám mục

35.       Nhiệm vụ Thượng tế của giám mục

36.       Quyền tha tội và cầm buộc

37.       Chức năng phân phối các trách vụ

38.       Sống đẹp ý Chúa với tâm hồn khiêm nhượng,tinh trong.

III. cử hành nghi thức

39.       Sửa soạn việc cử hành bằng dạy giáo lý

40.       Việc dẫn lễ

CHƯƠNG  III. nghi thức phong chức linh mục

41.       Canh tân nghi thức phong chức

I. những nghi thức mở đầu

42.       Giới thiệu và tuyển chọn

43.       Bài giảng

44.       Thẩm vấn (lời hứa của) các tiến chức

45.       Kinh cầu các thánh

II. nghi thức bí tích

46.       Tình trạng trước khi sửa đổi

47.       Nghi thức bí tích hiện nay

III. những nghi thức diễn nghĩa

48.       Tình trạng trước khi canh tân

49.       Những nghi thức diễn nghĩa hiện nay

CHƯƠNG IV. nghi thức phong chức phó tế

I. chức phó tế

50.       Thừa tác vụ Phó tế theo Kinh Thánh và Giáo phụ

51.       Giáo huấn của Công đồng và Tòa Thánh

52.       Chức phó tế trong kinh nguyện phong chức

II. cử hành nghi thức

1. Những nghi thức mở đầu

53.       Triệu tập, giới thiệu và tuyển chọn.

54.       Bài giảng

55.       Khảo vấn tiến chức,  Lời hứa giữ luật độc thân và vâng lời Giám mục.

56.       Kinh cầu các thánh

2. Nghi thức đặt tay và lời nguyện thánh hiến

57.       Nghi thức đặt tay

58.       Lời nguyện phong chức

3. Nghi thức diễn nghĩa

59.       Trao và mặc phẩm phục

60.       Trao sách Tin Mừng và hôn bình an

III. nghi thức tiếp nhận vào số ứng viên lên chức thánh

61.       Xuầt xứ

62.       Những điều cần biết trước

63.       Bài giảng

64.       Triệu tập và lời hứa.

65.       Lời nguyện của cộng đoàn

CHƯƠNG V. các thừa tác vụ khác

66.       Bãi bỏ các chức nhỏ

67.       Thiết lập (trao ban)

I. Thừa tác vụ Đọc Sách

68.       Công việc của thừa tác viên Đọc Sách

69.       Nghi thức thiết lập thừa tác vụ đọc sách

II. Thừa tác vụ giúp lễ

70.       Công việc của thừa tác viên giúp lễ

71.       Nghi thức thiết lập thừa tác viên giúp lễ

72.       Những thừa tác vụ không được thiết lập
Thiên VIII Bí tích hôn nhân
 

THƯ MỤC TỔNG QUÁT

CHƯƠNG I. Những điều cần biết trước

I. sự quan trọng và phẩm giá của bt hôn nhân

73.       Khái niệm về hôn nhân

74.       Nguồn gốc của hôn nhân

75.       Đặc tính thuần nhất và bất khả phân

76.       Bí tích tính của hôn nhân

77.       An ban và chỗ đứng của hôn nhân trong cộng đồng dân Chúa

II. PHẬN VỤ VÀ THỪA TÁC VỤ

78.       Chuẩn bị cho hôn nhân là nhiệm vụ của mọi người.

79.       Những việc phải làm

80.       Những điểu cần phải có trước khi kết hôn

81.       Những trường hợp đặc biệt

82.       Ai có quyền chứng hôn?

III. Cử hành hôn phối

83.       Chuẩn bị : Những việc phải làm.

84.       Nghi thức phải sử dụng

IV. quyền thích nghi của hội đồng giám mục

85.       Thích nghi bản văn

86.       Soạn thảo nghi thức riêng

CHƯƠNG II. nghi thức hôn nhân qua các thời đại

I. nghi thức hôn nhân 3 thế kỷ đầu

87.       Nghi thức hôn nhân trong thế giới La Mã

88.       Hôn nhân của các tín hữu Kitô

89.       Kết hôn trong Chúa

II. Từ thế kỷ iv đến thế kỷ XI

90.       Nghi thức đội khăn voan tại Roma và Milanô

91.       Nghi thức làm phép phòng cưới  tại xú Gaule,Tây ban Nha và vùng celtiques

92.       Nghi thức đội triều thiên tại Đông phương

a. Nghi thức đội triều thiên

b. Nghi thức lễ hỏi

III. Từ thế kỷ xi đến công đồng vaticanô II

93.       Cử hành hôn nhân trước cửa nhà thờ

94.       Nghi thức hôn nhân theo công đồng Trento

CHƯƠNG III. nghi thức hôn nhân hiện nay

I. cuốn nghi thức 1969 và 1990

95.       Vaticanô II và việc canh tân Nghi thức hôn nhân

96.       Nội dung cuốn Nghi thức hôn nhân mới

II. phần mở đầu

97.       Cấu trúc chung của nghi thức

98.       Nghi thức mở đầu

99.       Phụng vụ Lời Chúa

III. Lời giao ước

100.     Chủ sự ngỏ lời với đôi tân hôn

101.     Những câu hỏi trước khi tỏ bày sự ưng thuận

102.     Tỏ bày sự ưng thuận lấy nhau

103.     Chấp nhận sự ưng thuận

104.     Làm phép và trao nhẫn

IV. Lời nguyện chúc hôn

105.     Nguồn gốc và hình thức

106.     Thần học về hôn nhân theo những lời chúc hôn

1. Hôn nhân phát xuất từ Thiên Chúa

2. Thiên Chúa dành cho hôn nhân  phúc lành đặc biệt,

3. Hôn nhân, dấu chỉ sự phối hợp giữa Chúa Kitô và Hội Thánh

4. Chân dung của người vợ hiền

5. Hình ảnh của người chồng gương mẫu

6. Cuộc sống chung gia đình

7. Đời sống thánh thiện và tông đồ

107.     Phép lành kết thúc

IV. nghi thức cử hành hôn nhân trong thánh lễ

108.     Vị trí của nghi thức trong Thánh lễ

109.     Đón tiếp đôi tân hôn

* Cách thứ I

*  Cách thứ II

110.     Huấn từ giúp tham dự Nghi thức

111.     Bài lễ cầu cho hôn nhân.

112.     Phụng vụ Lời Chúa, Cử hành hôn nhân.

113.     Phụng vụ Thánh Thể

V. nghi thức cử hành hôn nhân ngoài Thánh lễ

114.     Diễn tiến nghi thức

VI. nghi thức cử hành hôn nhân do một giáo dân chủ sự

115.     Quyền và nhiệm vụ của vị chứng hôn giáo dân

116.     Nghi thức mở đầu và Phụng vụ Lời Chúa

117.     Cử hành hôn nhân

118.     Lời nguyện chúc hôn

119.     Rước lễ

VII. nghi thức hôn nhân giữa người công giáo  và  người dự tòng  hay ngoài kitô giáo.

120.     Những điều cần biết trước

121.     Nghi thức tiếp nhận

122.     Phụng vụ lời Chúa

123.     Cử hành hôn nhân

124.     Lời nguyện tín hữu

125.     Lời nguyện chúc hôn

126.     Nghi thức kết thúc

 Tải file word đầy đủ tại đây