Clock-Time

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH: TỔNG LUẬN VÀ KHAI TÂM

Bí tích được nghiên cứu dưới nhiều góc cạnh. Nó có thể là đối tượng của Tín lý, Giáo luật, Luân lý, Phụng vụ hay Mục vụ...
SÁCH: PHỤNG VỤ BÍ TÍCH

TỔNG LUẬN VÀ KHAI TÂM

Tác giả: Gm Phêrô Trần Đình Tứ
 


MỤC LỤC

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT III

VÀO ĐỀ

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM PHỤNG VỤ VỀ BÍ TÍCH

I. BÍ TÍCH LÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚA KITÔ

II. BÍ TÍCH LÀ NHỮNG DẤU CHỈ THÁNH

III. BÍ TÍCH LÀ NHỮNG DẤU BIỂU THỊ VÀ TÁC SINH ƠN THÁNH

IV. BÍ TÍCH LÀ DẤU CHỈ  ĐỨC TIN

V. BÍ TÍCH LÀ DẤU CHỈ CỦA GIÁO HỘI

VI. BÍ TÍCH LÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG PHỤNG TỰ

CHƯƠNG II: CỬ HÀNH BÍ TÍCH TRONG ĐỜI SỐNG

CHƯƠNG III: SÁCH NGHI THỨC GIÁM MỤC  VÀ SÁCH CÁC PHÉP

I . SÁCH NGHI THỨC GIÁM MỤC

II. SÁCH CÁC PHÉP (RITUALE)

 
THIÊN II: BÍ TÍCH RỬA TỘI 

CHƯƠNG  I: KHÁI NIỆM PHỤNG VỤ VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI

CHƯƠNG II: CÁC TÁC VỤ VÀ PHẦN VIỆC

I. NHIỆM VỤ CỦA CỘNG ĐỒNG,  CỦA GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ PHÓTẾ

II. NHIỆM VỤ CỦA CHA MẸ VÀ NGƯỜI ĐỠ ĐẦU

CHƯƠNG III: NGHI THỨC RỬA TỘI TRẺ NHỎ

I. NỘI DUNG VÀ CƠ CẤU CUỐN NGHI THỨC RỬA TỘI TRẺ NHỎ

II. CHÚ GIẢI NGHI THỨC RỬA TỘI TRẺ NHỎ

CHƯƠNG IV: NGHI THỨC NHẬP ĐẠO CỦA NGƯỜI LỚN

I. NGHI THỨC NHẬP ĐẠO  TRONG TRƯỜNG HỢP BÌNH THƯỜNG

II. NGHI THỨC NHẬP ĐẠO  TRONG TRƯỜNG HỢP NGOẠI THƯỜNG

III. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬP ĐẠO CỦA NGƯỜI LỚN
 
THIÊN III : BÍ TÍCH THÊM SỨC

CHƯƠNG  I: KHÁI NIỆM, HIỆU QUẢ, CẦN THIẾT

I. THÊM SỨC, MỘT BÍ TÍCH KHAI TÂM

II. THÊM SỨC, HỒNG ÂN CỦA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

III. HIỆU QUẢ VÀ CẦN THIẾT

CHƯƠNG II: NGHI THỨC THÊM SỨC

I. DIỄN TIẾN VÀ Ý NGHĨA CÁC NGHI THỨC

II. DẤU CHỈ CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC

CHƯƠNG III : TÁC VỤ VÀ PHẬN SỰ

I. THỪA TÁC VIÊN CỦA PHÉP THÊM SỨC

II. PHẬN SỰ KHI CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC

 
THIÊN IV: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

CHƯƠNG I : NHỮNG KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT

I. THÁNH THỂ TRONG SINH HOẠT KITÔ GIÁO

II. THÁNH THỂ TRONG NHIỆM CỤC CỨU ĐỘ

CHƯƠNG II: RƯỚC LỄ

I. NHỮNG DỰ KIỆN PHẢI CÓ

II. NGHI THỨC RƯỚC LỄ

III. RƯỚC LỄ TRONG TAY

CHƯƠNG III:  TRAO MÌNH THÁNH HAY CHO RƯỚC LỄ

II. NGHĨA VỤ CỦA CÁC THỪA TÁC VIÊN CHO RƯỚC LỄ

III. NGHI THỨC PHẢI GIỮ KHI CHO RƯỚC LỄ

CHƯƠNG IV: TÔN THỜ THÁNH THỂ NGOÀI THÁNH LỄ

I. NỀN TẢNG VIỆC TÔN THỜ THÁNH THỂ NGOÀI THÁNH LỄ

II. NHỮNG HÌNH THỨC TÔN THỜ THÁNH THỂ

Tải file word đầy đủ tại đây