Clock-Time

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Thánh lễ đã đuợc cử hành lần đầu ngay trong đêm Chúa bị trao nộp...
SÁCH: PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Tác giả: Gm Phêrô Trần Đình Tứ

MỤC LỤC

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

 
CHƯƠNG I : NGHI THỨC THÁNH LỄ NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU

I. Tiệc Ly có phải là tiệc vượt qua không?

II. Nghi thức bữa tiệc ly

III. Kinh tạ ơn của Chúa Giêsu  trong bữa Tiệc ly

IV Thánh lễ thời các tông

V. Thánh lễ vào thế kỷ I

VI. Thánh lễ roma vào thế kỷ II

VII. Thánh lễ tại Roma vào thế kỷ III

 
CHƯƠNG II: NGHI THỨC ĐẦU LỄ

CHƯƠNG II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

I. Bàn tiệc lời chúa

II. Các bài đọc

III. Cuốn bài đọc hiện nay

a. Các bài Tin Mừng

b. Các bài Cựu Ước

c. Sách các Tông đồ

IV. Các ca khúc xen kẽ các bài đọc

V. Bài giảng

VI. Tuyên xưng đức tin

VII. Lời nguyện tín hữu

 
CHƯƠNG  IV: CHUẨN BỊ LỄ VẬT

I. Chuẩn bị lễ vật qua các thời đại

II. Ý nghĩa tượng trưng của bánh rượu

III. Diễn tiến các nghi tiết hồi chuẩn bị lễ vật

 
CHƯƠNG V: KINH TẠ ƠN

I. Kinh tạ ơn và kinh berakak Do thái

II. Những kinh tạ ơn của các thế kỷ đầu

III. Chú giải các yếu tố trong kinh tạ ơn

 
CHƯƠNG VI: HIỆP LỄ

I. Hồi Hiệp lễ trong lịch sử  và trong phụng vụ Thánh thể

II. Kinh lạy cha

III. Nghi thức chúc bình an và bẻ bánh

IV. Rước lễ

V. Nghi thức kết lễ

T
ải file word đầy đủ tại đây