Clock-Time

Về Giáo Lý

Thưa quý cha! lúc con còn nhỏ, các giáo lý viên dạy con rằng: tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. thật sự cho tới bây giờ con vẫn chưa có một cách hiểu chính thức, cụ thể về tội này. Xin quý Cha giải thích giúp con về điều này.
Theo thần học về Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần được hiểu như là Tình yêu của Thiên Chúa, và nhờ Tình yêu này Ngôi Cha và Ngôi Con hiệp thông nên một. Vì thế tội chống lại Chúa Thánh Thần được hiểu là tội chống lại tình yêu của Thiên Chúa. Và sau đây có thể được hiểu là tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần:
 
1/ Tội công khai chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Bởi không nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa thì cũng đương nhiên chối bỏ tình yêu của Người đối với nhân loại qua công trình tạo dựng của Ngài. Chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì đương nhiên cũng chối bỏ luôn sự tỏ bày tình yêu của Ngài đối với nhân loại qua Đức Giêsu Kitô, và như thế cũng chối bỏ luôn công trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua việc nhập thể, chết, sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu Kitô.
 
2/ Tội chống lại Chúa Thánh Thần cũng là hành vi khước từ mọi sự trợ giúp của ân sủng Chúa trao ban do tình yêu của Ngài để nhận được ơn cứu độ. Tội này được biểu tỏ cách cụ thể qua chủ trương của Pelagius, khi cho rằng không cần sự trợ giúp của Thiên Chúa con người vần có thể đạt tới cùng đích tối hậu của mình.
 
3/ Tôi cứng lòng không tin vào lượng từ bi nhân hậu của Chúa để thống hối, ăn năn.
 
4/ Chúa Thánh Thần còn được hiểu là Thần chân lý, vậy chống lại Chúa Thánh Thần là chối bỏ chân lý đã được Ngài mạc khải, hướng dẫn. Nói cách khác là không tin nhận chân lý mạc khải, không đón nhận sự thật đã được Chúa Thần Thần chỉ dẫn qua lời giảng dạy của các Tông đồ, và các điều Giáo Hội dạy phải tin và phải tuân giữ. 

Lm. Antôn Hà Văn Minh.