Clock-Time

Giáo Phận Phát Diệm

/ 460 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Thư gửi các chủng sinh Phát Diệm

Đức Thánh Cha Phanxicô nói : Bước ra khỏi đại dịch covid này, thế giới không thể như cũ được nữa. Mọi sự sẽ phải thay đổi. Cũng thế, một ngày nào đó đại dịch sẽ qua đi, các chủng sinh không thể bước ra khỏi đại dịch này mà lại không được biến đổi sâu xa...

/ 1205 / Muối Men Thời Sự

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 15.04.2021 Hot

1. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Hội Nghị Thường Niên Lần Thứ Nhất Năm 2021.
2. TIN CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLÔ – GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM: Chủng viện Thánh Phao lô Phát Diệm hành hương trong mùa Phục Sinh.
3. TIN GIÁO XỨ BẮC TRẠCH - GIÁO PHẬN THÁI BÌNH: Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Thái Bình Năm 2021 Tại Đền Thánh Bác Trạch.