Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 830 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 30-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 30.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 876 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 29-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 29.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 892 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 28-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 28.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 782 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 27-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 27.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 843 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp: Suy Niệm Tôn Vinh Đức Maria | Đức Cha Giuse | GPPC | Ngày 25-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Trực Tiếp: Suy Niệm Tôn Vinh Đức Maria - trong bối cảnh đại dịch Covid-19, do Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự, vào lúc 19h30 ngày 25.04.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 982 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp: Suy Niệm Kính Lòng Thương Xót Chúa cùng Đức Cha Giuse | GPPC | Ngày 24-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Trực Tiếp: Suy Niệm Kính Lòng Thương Xót Chúa với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, vào lúc 19h30 ngày 24.04.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1036 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp: Chầu Thánh Thể với Đức Cha Giuse | GPPC | Ngày 23-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Trực Tiếp: Chầu Thánh Thể với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, vào lúc 19h30 ngày 23.04.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 864 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 22-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 22.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.