Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 512 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 09.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 09.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 376 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 08.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 08.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 312 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 07.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 339 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 06.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 06.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 617 / Muối Men Thời Sự

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ: 04.05.2020 Hot

1. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ - Các Giáo hội chuẩn bị cho việc cử hành lại Thánh lễ có giáo dân
2. TIN VATICAN - ĐHY Tagle được nâng lên đẳng Hồng y giám mục.
3. TIN HOA KỲ VÀ CANADA - Các giám mục Hoa Kỳ và Canada tái thánh hiến quốc gia cho Mẹ Maria.
/ 332 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 05.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 358 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 04.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 04.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 628 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự | Vào lúc 17h30 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 17h30 – ngày 03.05.2020, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.