Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 2912 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp | ĐẠI HỘI ƠN GỌI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 2023 | Ngày 30.04.2023 Hot

ĐẠI HỘI ƠN GỌI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 2023, Chủ đề: Hãy đến mà xem (Ga 1:39)

/ 1284 / Thánh lễ Online

09h30 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Tạ Ơn - Kỷ Niệm 12 Năm Giám Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước | Ngày 29.04.2023 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn - Kỷ Niệm 12 Năm Giám Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Kỷ niệm 58 năm linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Vào lúc 09h30 ngày 29.04.2023. Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 3963 / Thánh lễ Online

10h00 | Trực Tuyến | THÁNH LỄ SAI ĐI - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 11.04.2023 Hot

Trực Tuyến – THÁNH LỄ SAI ĐI - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Vào lúc 10h00 ngày 11.04.2023. Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ sự.

/ 1687 / Tin Giáo Phận

08g00 | Thánh Lễ Truyền Dầu - Giáo Phận Phú Cường | Ngày 06.04.2023 Hot

Thánh Lễ Truyền Dầu - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 08g00, thứ Năm, ngày 06.04.2023. Tại Nhà Thờ Chánh Toà - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 1499 / Thánh lễ Online

09g00 | Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường | Ngày 14.2.2023 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09g00, thứ Ba, ngày 14.2.2023. Tại Nhà Thờ Chánh Toà - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 2141 / Muối Men Chuyên Đề

TALKSHOW: BẢN QUYỀN NHẠC CÔNG GIÁO TRÊN NỀN TẢNG SỐ YOUTUBE Hot

Trong những ngày qua chúng ta được nghe nhiều về các vấn đề liên quan đến bản quyền của nhạc thánh ca trên nền tảng số Youtube. Đây là vấn đề được nhiều người Công Giáo, gồm: các ca đoàn, những ca sĩ, nhạc sĩ Công Giáo, cũng như các kênh truyền thông Công Giáo rất quan tâm và lo lắng. Chúng ta sẽ gặp gỡ các chuyên viên đến từ Công Ty BHMedia Network - đại diện chính thức cho Youtube tại thị trường Việt Nam, để bàn thảo về những gì liên quan đến bản quyền. Qua đó, chúng ta hiểu hơn về bản quyền tác giả là như thế nào? Quyền hoà âm phối khí là sao? Quyền ca sĩ thì như thế nào? Và những quyền liên quan khác với quyền tác giả sẽ được áp dụng như thế nào?...

/ 1700 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Linh Mục Cha Cố Vinh Sơn Trần Thế Thuận | Ngày 16.12.2022 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Linh Mục Cha Cố Vinh Sơn Trần Thế Thuận. Vào lúc 9h00 ngày 16.12.2022. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 2555 / Thánh lễ Online

14h30 | CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ MÙA VỌNG ANH CHỊ EM CA ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 03.12.2022 Hot

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ MÙA VỌNG ANH CHỊ EM CA ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Chủ đề: HIỆP HÀNH TRONG TIN YÊU. Vào lúc 14h30 ngày 03.12.2022. Tại Giáo xứ Thánh Giuse - Giáo Phận Phú Cường.