Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 62 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 17 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 17 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 81 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 95 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 95 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 73 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A, 14/10/2020

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A: Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết tránh những lỗi lầm của những người Pharisêu và người thông luật xưa, để chúng ta có thể xây dựng một đời sống có Chúa là trung tâm...

/ 67 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A, 13/10/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A: Xin Chúa cho chúng con nhớ Lời Chúa dạy hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết giữ tâm hồn cho nên sạch...

/ 49 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 79 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 79 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 98 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên A, 06/10/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên A: Xin cho chúng con luôn biết siêng năng trau dồi giáo lý đức tin và cầu nguyện để có thể mau mắn nghe được tiếng Chúa tâm hồn và can đảm thực hành Lời Chúa trong cuộc sống...

/ 103 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A, 30/09/2020

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: Xin cho chúng con đừng chần chừ tính toán hơn thiệt trước lời mời gọi của Chúa...

/ 99 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A, 29/09/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: , xin cho chúng con luôn biết đến và yêu mến Chúa, để được gặp gỡ, kết hợp với Chúa, nhờ đó chúng con được biến đổi nên trong sạch, xứng đáng được luôn ở bên Chúa và phụng sự Chúa như các thiên thần ngày đêm ca tụng Chúa trên trời...