Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 1221 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 301 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 50 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 50 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 1307 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 613 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 414 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 25/11/2020

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Là người môn đệ của Đức Kitô, sống và làm chứng Tin Mừng của Người, chúng ta phải có một sự chọn lựa quyết liệt và can đảm, đó là sự chọn lựa của tình yêu. Tôi chọn yêu mến bản thân, yêu mến thế gian hay yêu Chúa?..

/ 402 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 24/11/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Chúng ta cầu xin Chúa qua sự cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam luôn gìn giữ chúng ta và giúp chúng ta bền chí trên con đường nên thánh...

/ 735 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 23/11/2020

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với Chúa, với Giáo  Hội, với mọi người. Biết dùng tiền của mau qua mà mua lấy “bạn hữu Nước Trời”.

/ 546 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, 22/11/2020

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ: Xin Chúa luôn đồng hành và giúp chúng con luôn vui vẻ thực hành lời dạy yêu thương của Chúa, như là điều kiện duy nhất để chúng con được gia nhập vào vương quốc tình yêu trên trời.