Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 11722 / Thông Tin Giáo Phận

Giáo Phận Phú Cường – Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Hot

WGPPC (21/01/2021) - Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 10 thầy phó tế được tổ chức long trọng vào sáng thứ Năm, ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng đồng tế có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường; quý cha trong và ngoài giáo phận Phú Cường...

/ 3714 / Tin Giáo Phận

Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường - 21.01.2021 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09h00 ngày 21.01.2021. Tại nhà thờ Chánh Toà Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo phận Phú Cường chủ tế.