Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 1853 / Lịch Phụng Vụ

Lịch công giáo Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng năm A - Giáo Phận Phú Cường Hot

Mùa Vọng là thời gian để lên đường và đi đến gặp Chúa, chứ không phải thời gian đứng yên… Ta phải mang trong lòng niềm khát khao mong mỏi Chúa. Mong muốn gặp Chúa chứ không phải đứng yên. Và chúng ta sẽ gặp Ngài.
/ 2015 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM | 24.10.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 08h30 ngày 24.10.2022. Tại Nhà thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế.

/ 1389 / Tin Giáo Phận

Lễ Sinh Giáo Xứ Thala Mừng Lễ Bổn Mạng Hot

Vào lúc 17g30 hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2022, Ban Lễ sinh giáo xứ Thala mừng lễ kính chân phước Carlo Acutis, bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ.
/ 5254 / Thánh lễ Online

16h00 | Nghi Thức Tẫn Liệm - Linh Mục Phaolô Lê Vinh Đởm | 20.10.2022

Nghi Thức Tẫn Liệm - Linh Mục Phaolô Lê Vinh Đởm (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 16h00 ngày 20.10.2022. Tại Giáo xứ Tân Thành - Giáo Phận Phú Cường

/ 1192 / Thánh lễ Online

10h00 | Trực tuyến - Lễ Giỗ Giáp Năm - CHA CỐ GIUSE ÂU DƯƠNG CHI | Ngày 09.9.2022 Hot

Trực tuyến - Lễ Giỗ Giáp Năm - Cha Cố Giuse Âu Dương Chi. Vào lúc 10h00 ngày 09.9.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 1255 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT | 26.08.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT (Chánh xứ Giáo xứ Minh Lập - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 08h00 ngày 26.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Sau thánh lễ, linh cữu cha Giuse GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của Giáo xứ Bến Sắn).

/ 1157 / Tin Giáo Phận

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ MICAE LÊ VĂN KHÂM Hot

Cha cố Micae Lê Văn Khâm - Nguyên Giám quản giáo phận Phú Cường, nguyên Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, và nguyên Giám đốc Caritas giáo phận Phú Cường - đã qua đời về vào lúc 4 giờ sáng Chúa nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
/ 1565 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha Cố Micae Lê Văn Khâm | 16.08.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng Cha Cố Micae Lê Văn Khâm. Vào lúc 08h00 ngày 16.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.