Clock-Time

Giáo Xứ Bình Hòa

/ 1588 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Bình Hòa - 50 Năm Nhìn Lại Một Chặng Đường (1968-2018)

Lúc 17g00 thứ Bảy ngày 14-4-2018, thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ Bình Hòa - khai mạc Năm Thánh - được tổ chức long trọng do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế; Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, cha chánh xứ Phaolô Phạm Quốc Tuý, quý cha đồng tế trong sự hiệp thông của cộng đồng dân Chúa.

/ 1482 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Bình Hòa Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Xứ

Vào lúc 17h00 thứ Bảy ngày 14.4.2018, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã về giáo xứ Bình Hòa chủ tế thánh lễ mừng kim khánh thành lập giáo xứ 1968-2018.