Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá

/ 1233 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Cao Xá Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Hot

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018, giáo xứ Cao Xá, cách riêng Đoàn Thiếu nhi mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các em thiếu nhi quây quần trong thánh đường để mừng đại lễ này...
/ 1448 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Cao Xá Cử Hành Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 101 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

Toàn thể cộng đoàn giáo xứ Cao Xá dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì muôn ơn lành đã đổ xuống trên toàn thể cộng đoàn cách riêng mỗi người, cùng với đó, kỉ niệm lại biến cố lịch sử của 101 năm về trước.