Clock-Time

Giáo Xứ Chánh Tòa

/ 396 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Vào lúc 18 giờ chiều thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019, ngày thứ nhất trong Tam Nhật Vượt Qua, thánh lễ Tiệc Ly được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. ...

/ 277 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Giáo Phận Phú Cường Hot

Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành trọng thể vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. ...

/ 479 / Tin Giáo Phận

Chúa Nhật Lễ Lá Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ sự thánh lễ Lễ Lá tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường....

/ 1139 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Mùng Ba Tết Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Vào lúc 6 giờ sáng mùng Ba tết, ngày 07 tháng 02 năm 2019, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm.......

/ 745 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Minh Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Thánh lễ Minh niên, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, được Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường........

/ 505 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Đêm Giao Thừa Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Vào lúc 21 giờ đêm nay, đêm 30 tháng Chạp Âm lịch, là thời khắc toàn dân tộc Việt Nam........

/ 4005 / Tin Giáo Phận

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 08.01.2019 Hot

Sáng thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2019, thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục được cử hành long trọng tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự......

/ 837 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Hot

Thánh lễ đêm Giáng sinh được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường vào lúc 21 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2018, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.........