Clock-Time

Giáo Xứ Kiên Long

/ 1407 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Kiên Long

Vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, vào lúc 17g30 ngày 29 tháng 3 năm 2017, linh mục Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm - chánh xứ giáo xứ Kiên Long đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly và nghi thức rửa chân một cách long trọng; đồng tế với ngài còn có cha Batolemeo Nguyễn Hoàng Tuấn, OP. cùng đông đảo bà con giáo dân của giáo xứ và tín hữu sốt sắng tham dự...
/ 1580 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Kiên Long Tưởng Niệm Cuộc Chịu Nạn Của Chúa

Vào lúc 17h30 thứ Sáu Tuần Thánh ngày 29.3.2018, toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Kiên Long đã tề tựu về ngôi thánh đường để cùng nhau tham dự nghi thức tưởng niệm Chúa chịu nạn với không khí thật trang nghiêm và sốt mến do cha chánh xứ Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm chủ sự...