Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc

/ 382 / Tin Giáo Phận

Hội Lêgiô Mariae Mừng Quan Thầy Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Hot

Vào lúc 17g45, thứ Hai, ngày 09/12/2019, bà con giáo xứ Phong Cốc hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ vô nhiễm nguyên tội...

/ 1077 / Tin Giáo Phận

Tân Linh Mục Phêrô Trần Ngọc Quảng Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Quê Nhà Hot

Vào lúc 9g00, ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại thánh đường giáo xứ Phong Cốc, mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phêrô Trần Ngọc Quảng - Ngài cũng là một người con trong đại gia đình giáo xứ Phong Cốc....

/ 566 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tại Thánh Đường Giáo Xứ Phong Cốc Hot

Vào lúc 15g00 ngày 06/11/2019, thánh đường giáo xứ Phong Cốc, vinh dự và diễm phúc, được chọn là nơi để cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hằng cứu giúp hằng tháng của Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp giáo hạt Tây Ninh...

/ 846 / Tin Giáo Phận

Quý Cha Đồng Hương Giáo Họ Sen Hồ Dâng Thánh Lễ Tại Đất Thánh Hot

Vào lúc 9g30 ngày 06/11/2019, thánh lễ đồng tế cầu cho các đẳng linh hồn tại đất thánh giáo họ Sen Hồ...

/ 539 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Các Thánh 01/11/2019 Hot

Vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính các thánh. Đây cũng là bổn mạng của Giới Trẻ giáo xứ Phong Cốc....

/ 870 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Đọc Kinh Tại Đền Đức Mẹ Ngày 12/10 Hot

Vào lúc 11 giờ thứ Bảy, ngày 12/10/2019, giáo xứ Phong Cốc tổ chức giờ đọc kinh mừng tháng Mân Côi và kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tại đài núi Đức Mẹ của giáo xứ Phong Cốc....

/ 501 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Mẹ Mân Côi Hot

Vào ngày lúc 9g00 ngày 06/10/2019, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng giáo họ Đức Trai và giáo khu Mông Triệu....

/ 605 / Tin Giáo Phận

Cộng Đoàn Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Assisi Hot

Vào lúc 17g45 thứ Năm, ngày 03 tháng 10 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Assisi. Đây cũng là bổn mạng của gia đình Phan Sinh giáo xứ Phong Cốc....