Clock-Time

Giáo Xứ Phong Cốc

/ 516 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Các Thánh 01/11/2019 Hot

Vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính các thánh. Đây cũng là bổn mạng của Giới Trẻ giáo xứ Phong Cốc....

/ 731 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Đọc Kinh Tại Đền Đức Mẹ Ngày 12/10 Hot

Vào lúc 11 giờ thứ Bảy, ngày 12/10/2019, giáo xứ Phong Cốc tổ chức giờ đọc kinh mừng tháng Mân Côi và kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tại đài núi Đức Mẹ của giáo xứ Phong Cốc....

/ 476 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Mẹ Mân Côi Hot

Vào ngày lúc 9g00 ngày 06/10/2019, bà con giáo dân giáo xứ Phong Cốc mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng giáo họ Đức Trai và giáo khu Mông Triệu....

/ 540 / Tin Giáo Phận

Cộng Đoàn Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Assisi Hot

Vào lúc 17g45 thứ Năm, ngày 03 tháng 10 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Assisi. Đây cũng là bổn mạng của gia đình Phan Sinh giáo xứ Phong Cốc....

/ 538 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Thánh Nữ Têrêsa Hot

Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh, quý thầy, quý soeur, ca đoàn thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ....

/ 356 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Kính Ba Vị Tổng Lãnh Thiên Thần Hot

Vào lúc 7g00 ngày 29 tháng 9 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính ba vị Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael...

/ 1259 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Khai Giảng Năm Học Giáo Lý Mới 2019 - 2020 Hot

Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh, quý thầy, quý soeur, quý anh chị giáo lý viên - huynh trưởng và hơn 500 em thiếu nhi....

/ 145 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Hot

Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria với tước hiệu “Nữ vương hồn xác lên trời”....