Clock-Time

Giáo Xứ Phú Long

/ 2114 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tạ Ơn Trùng Tu Thánh Đường Giáo Xứ Phú Long Hot

Lúc 9g30 ngày 03-02-2018, thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám muc giám mục Phú Cường - quý cha từng giúp xứ Phú Long, quý cha đồng tế và ân nhân, thân nhân, bà con giáo dân gần xa cùng hiệp nguyện trong bầu khí sốt sắng...
/ 2201 / Tin Giáo Phận

Giáo xứ Phú Long mừng lễ Giáng sinh 2017 Hot

Thánh lễ được cử hành một cách trang nghiêm vào lúc 20g30, ngày 24-12-2017. Tuy nhiên, trước đó mọi người được chuẩn bị tâm hồn với diễn nguyện bắt đầu vào lúc 18g30. Chương trình này diễn lại bối cảnh cách đây 2017 năm Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem...
/ 1896 / Tin Giáo Phận

Nhà Thờ Phú Long Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng Hot

Bóng nắng đã chếch về hướng Tây trong tiếng chuông kinh cong báo tin thánh lễ 4g30 đã đến, khoảng 300 người trên sân nhà thờ giáo xứ Phú Long đang vây quanh nhà xứ, có phủ rạp che bên trên dự lễ...