Clock-Time

Giáo Xứ Võng Phan

/ 1991 / Tin Giáo Phận

Giáo xứ Võng Phan mừng lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ - Quan thầy giáo xứ Hot

Chiều Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017, cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc – Chánh xứ Võng Phan, đã long trọng dâng thánh lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Đây cũng là dịp mừng quan thầy giáo xứ, tại thánh đường giáo xứ Võng Phan, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường...
/ 1641 / Tin Giáo Phận

Giáo xứ Võng Phan tổ chức Tết Trung Thu 2017 Hot

Thánh lễ mừng Tết Trung Thu 2017 được cử hành lúc 18g00 ngày 04/10/2017, tại thánh đường Giáo xứ Võng Phan (Hạt Lạc An, Giáo Phận Phú Cường)...
/ 3599 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Giỗ Một Năm Của Cha Gioan Nguyễn Đình Phú Hot

Thánh lễ giỗ một năm của cha Gioan Nguyễn Đình Phú (Nguyên chánh xứ Giáo xứ Võng phan, Giáo hạt Lạc An, Giáo Phận Phú Cường) được cử hành cách long trọng vào lúc 10g00 ngày 04/8/2017, tại thánh đường Giáo xứ Võng Phan...