Clock-Time

Giờ Cầu Nguyện

/ 679 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 30-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 30.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 740 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 29-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 29.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 725 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 28-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 28.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 634 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 27-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 27.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 712 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 22-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 22.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 797 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 21-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 21.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 589 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 20-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 20.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 733 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp: Suy Niệm Tôn Vinh Đức Maria | Đức Cha Giuse | GPPC | Ngày 18-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Trực Tiếp: Suy Niệm Tôn Vinh Đức Maria - trong bối cảnh đại dịch Covid-19, do Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự, vào lúc 19h30 ngày 18.04.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.