Clock-Time

Kịch bản: Người con hoang đàng

Xin giới thiệu đến quý Sơ và quý độc giả, kịch “Người con hoang đàng” là tài liệu quý, muốn chia sẻ đến quý Sơ và tất cả những ai đang cần sử dụng trong công tác mục vụ Giáo xứ Mùa Chay.
KỊCH NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG
 
Xin giới thiệu đến quý Sơ và quý độc giả, kịch “Người con hoang đàng” là tài liệu quý, muốn chia sẻ đến quý Sơ và tất cả những ai đang cần sử dụng trong công tác mục vụ Giáo xứ Mùa Chay.
 

Xem và tải xuống file PDF
 
Tác giả: Cố Gs. TRẦN DUY NHIÊN
 
Nhóm kịch Rabonni của cha Tiến Lộc, DCCT.