Clock-Time

Phong Trào Cursillo

Phong Trào Cursillo - Hội học Ki-tô Giáo - do ông Bonin sáng lập năm 1940, tại Tây Ban Nha cùng với Đức Giám Mục Havas, được Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI tôn cử Thánh Phaolô làm Thánh Bổn Mạng. Năm 1971, phong trào được giáo hội công nhận là thành viên thuộc Hội Đồng Tư Vấn Giáo Hoàng đặc trách giáo dân tại Roma...