Clock-Time

Giuse Nguyên Tùng

/ 1243 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Chúa Thăng Thiên (Ga 16:29-33) - Giuse Nguyên Tùng

Lời Chúa hôm nay là một lời thúc giục chúng ta hãy can đảm sống thập giá đời mình như một phần không thể thiếu trong hành trình dong duổi trên trần gian, vì chỉ có thập giá mới đem lại cho chúng ta chiến thắng sau cùng - chiến thắng của tình yêu.