Clock-Time

Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 4185 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 192: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 192: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm B. Mc 1: 29 - 39. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 3828 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 190: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 190: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm B. Ga 1: 35 - 42. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 2984 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 188: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 188: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Mt 2: 1-12. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 4877 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 186: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B - Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 186: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B. Tin mừng: Ga 1: 6 - 8, 19 - 28. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 707 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 177: Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 177 - Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 22: 1 - 14. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 527 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173: Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 21 - 35. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 585 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 168 - Bài Giảng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 168 - Bài Giảng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 14: 22 - 33. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 562 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 164 - Bài Giảng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 164 - Bài Giảng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 13: 1 - 23. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc