Clock-Time

Giuse Nguyễn Văn Quýnh

/ 520 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 12: Kiến Bò Miệng Chén | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

/ 775 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 11: Mẹ Tròn Con Vuông | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

/ 1131 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 10: Lực Bất Tòng Tâm | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

/ 1153 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 6: Ra Môn Ra Khoai | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh Hot

Thành ngữ này thường bị hiểu nhầm và nói sai là “ra ngô ra khoai”. Cây Ngô và cây Khoai thì hoàn toàn khác nhau, nên không thể nhầm lẫn được. Chẳng hạn, phóng viên báo chí viết: “Bà con nông dân ở đây đã thẳng thắn yêu cầu các cán bộ chính quyền xã phải làm cho “ra ngô ra khoai” vấn đề này”... 

/ 1904 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 5: Vuốt Mặt Phải Nể Mũi Hot

Thành ngữ “vuốt mặt phải nể mũi” muốn nói về sự cả nể, khi muốn nói gì hay làm gì với ai thì phải xem họ có thân thiết với một nhân vật quan trọng nào đó mà ý tứ đề phòng...

/ 1123 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 4: Nằm Gai Nếm Mật Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

/ 1347 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 2: Sơn Cùng Thủy Tận Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị... 

/ 1599 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 1: Sơn Hào Hải Vị Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...