Clock-Time

Giuse Nguyễn Văn Quýnh

/ 844 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 96: Lo lắng hay Lo liệu Hot

“Lo lắng” là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp căng thẳng; còn “Lo liệu” là một hành động có tính toán, sắp đặt sao cho tốt đẹp. Như vậy, “Lo liệu” có nghĩa tích cực hơn.
/ 765 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 86: Đào tạo hay Huấn luyện Hot

➡️ Như vậy, “Đào tạo” là truyền dạy ai đó các kiến thức hay kỹ năng cần thiết cho công việc. Sau đó, “Huấn luyện” để giúp họ biết cách vận dụng kiến thức hay kỹ năng đó một cách tối đa khi thực hiện.

➡️ Tóm lại, “Đào tạo” là chuyển giao kiến thức hoặc kỹ năng; còn “Huấn luyện” là nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng đó.

/ 1372 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 84: Xoi mói hay Soi mói Hot

“Soi mói” thì Tiếng Việt không có từ này. Có lẽ do sự nhầm lẫn cả về nghĩa lẫn phát âm “s” và “x” mà ra. ⇛ Như vậy, “Xoi mói” mới là từ đúng chuẩn chính tả.
/ 3029 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 48: Chua Xót hay Chua Sót Hot

Chua xót là xót xa, đau đớn một cách thấm thía. Chua sót không có nghĩa, là viết sai chính tả...

/ 1743 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 47: Hàm Súc hay Hàm Xúc Hot

Hàm súc là hình thức diễn dạt nhiều ý tứ sâu sắc bên trong. Trong văn học, hàm súc là “ít lời, nhiều ý”, là “súc tích, cô đọng”, là “lời đã hết mà ý vô cùng”, để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc...

/ 2145 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 46: Xoay Xở hay Xoay Sở Hot

Xoay trong từ xoay chuyển, xoay quanh, xoay qua xoay lại. Xở là động từ, có nghĩa là gỡ ra, làm bung ra, gỡ rối. Như vậy, xoay xở có nghĩa là xoay qua xoay lại để tìm phương án gỡ rối, bằng mọi cách để giải quyết một vấn đề khó khăn...

/ 1461 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 45: Thập Niên hay Thập Kỷ Hot

Thập niên: “thập” là mười, “niên” là năm; “thập niên” có nghĩa là mười năm. Có nhiều từ vựng liên quan đến từ “niên” như: niên khoá, tất niên, tân niêm. 2. Thập kỷ: Trong tiếng Hán, nét nghĩa “thập kỷ” là “10 năm” không có. Có thể nét nghĩa này được phái sinh do thói quen ngôn ngữ của người Việt trong quá trình Việt hóa từ này.

/ 1796 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 43: Đường Xá Hay Đường Sá Hot

Đường sá: (danh từ) là đường đi lại trên bộ. Đường xá: là viết sai chính tả, không có ý nghĩa gì...