Clock-Time

Giuse Trần Văn

/ 486 / Tin Giáo Phận

Thiếu Nhi Giáo Xứ Phong Cốc Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Trong Tháng Năm Hot

Tháng Năm là tháng mà Giáo Hội đã dành trọn để bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu cách đặc biệt đối với Đức Mẹ, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm nhất cùng với tâm tình thiết tha. Vì lòng kính mến Đức Mẹ, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Phong Cốc đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dâng hoa kính Đức Mẹ vào mỗi buổi sáng Chúa Nhật trong tháng Năm...

/ 501 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Cử Hành Thứ Tư Lễ Tro Hot

Thánh lễ tro được cử hành vào lúc 4g30 ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại ngôi thánh đường của giáo xứ. Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Chánh xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc.

/ 1035 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tạ Ơn Với Nghi Thức Khánh Thành Lễ Đài Liên Khu Thăng Thiên Và Phục Sinh Tại Giáo Xứ Phong Cốc Hot

Vào lúc 9g30 sáng ngày 03 tháng 02 năm 2020, tại đất thánh liên giáo khu Thăng Thiên và Phục Sinh của giáo xứ Phong Cốc đã diễn ra nghi thức khánh thành lễ đài và thánh lễ tạ ơn

/ 590 / Tin Giáo Phận

Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Giáng Sinh Hot

Vào lúc 21g00, thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh

/ 485 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Với Nghi Thức Ban Bí Tích Thêm Sức Và Tuyên Hứa Bao Đồng Tại Giáo Xứ Phước Điền Hot

Vào lúc 16g00, ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại thánh đường giáo xứ Phước Điền, diễn ra thánh lễ với nghi thức ban bí tích Thêm Sức, nghi thức tuyên hứa Bao Đồng và ban bí tích Thánh Thể cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

/ 1434 / Tin Giáo Phận

Tân Linh Mục Phêrô Trần Ngọc Quảng Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Quê Nhà Hot

Vào lúc 9g00, ngày 07 tháng 12 năm 2019, tại thánh đường giáo xứ Phong Cốc, mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phêrô Trần Ngọc Quảng - Ngài cũng là một người con trong đại gia đình giáo xứ Phong Cốc.

/ 704 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tại Thánh Đường Giáo Xứ Phong Cốc Hot

Vào lúc 15g00 ngày 06/11/2019, thánh đường giáo xứ Phong Cốc, vinh dự và diễm phúc, được chọn là nơi để cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hằng cứu giúp hằng tháng của Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp giáo hạt Tây Ninh

/ 1007 / Tin Giáo Phận

Quý Cha Đồng Hương Giáo Họ Sen Hồ Dâng Thánh Lễ Tại Đất Thánh Hot

Vào lúc 9g30 ngày 06/11/2019, thánh lễ đồng tế cầu cho các đẳng linh hồn tại đất thánh giáo họ Sen Hồ