Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 840 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Hôm nay, qua dụ ngôn người Samari nhân hậu, với hình ảnh người tư tế, Lêvi, đã làm ngơ, đã thể hiện sự vô cảm đến độ độc ác trước thực trạng của người bị cướp đánh có nguy cơ mất mạng sống, trở thành một phản chứng lớn vô cùng đối với luật yêu thương mà Kitô giáo luôn đề cao.

/ 1116 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Bài học từ Tin Mừng hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi hoàn thành bổn phận Kitô hữu mà còn thi hành bổn phận công dân của mình, để điều đó không gây vấp ngã cho người khác, nhất là trong việc sống tinh thần Công giáo cách trọn vẹn hơn.

/ 1196 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Với lời hỏi đơn sơ mộc mạc: “Ai là người anh em của tôi?”, người thông luật trong Tin Mừng được Chúa dạy một bài học không những cụ thể, dễ hiểu mà còn rất xác đáng: Người anh em của tôi là bất cứ ai tôi gặp thấy...
/ 683 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 16-17: Chúng ta không biết được nhiều về tiểu sử của hai thánh Gioakim và Anna, nhưng chúng ta được thừa hưởng hoa quả của các ngài để lại là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu...
/ 721 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28: Chúa đã nhắc lại cho các ông hiểu: “Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho anh em”...
/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 1-2.11-18: Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến...
/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Khi ấy, vào ngày Sabát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày sabát"...