Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 1467 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”
/ 1118 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28:  Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay được đọc trong ngày lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ. Thánh nhân cùng với các Tông đồ khác, là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn để bước theo Người trên hành trình loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho muôn người.
/ 2261 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Hôm nay, qua dụ ngôn người Samari nhân hậu, với hình ảnh người tư tế, Lêvi, đã làm ngơ, đã thể hiện sự vô cảm đến độ độc ác trước thực trạng của người bị cướp đánh có nguy cơ mất mạng sống, trở thành một phản chứng lớn vô cùng đối với luật yêu thương mà Kitô giáo luôn đề cao.

/ 1679 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Bài học từ Tin Mừng hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi hoàn thành bổn phận Kitô hữu mà còn thi hành bổn phận công dân của mình, để điều đó không gây vấp ngã cho người khác, nhất là trong việc sống tinh thần Công giáo cách trọn vẹn hơn.

/ 2060 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Với lời hỏi đơn sơ mộc mạc: “Ai là người anh em của tôi?”, người thông luật trong Tin Mừng được Chúa dạy một bài học không những cụ thể, dễ hiểu mà còn rất xác đáng: Người anh em của tôi là bất cứ ai tôi gặp thấy...
/ 1221 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 16-17: Chúng ta không biết được nhiều về tiểu sử của hai thánh Gioakim và Anna, nhưng chúng ta được thừa hưởng hoa quả của các ngài để lại là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu...
/ 1285 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28: Chúa đã nhắc lại cho các ông hiểu: “Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho anh em”...