Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 460 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 18-26: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”...

/ 538 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Kitô hữu - những người mang danh Chúa Kitô, là người có Chúa và ở cùng với Người - chúng ta cũng phải trở nên niềm vui cho anh chị em, nhất là những người đau khổ, những người bất hạnh, bị xã hội bỏ rơi....

/ 337 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 9-13     Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì để tình thương và sức mạnh của ơn Chúa được tỏ hiện. Ơn gọi của Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho điều đ...

/ 468 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 1-8:  Đức tin và đời sống đạo của người này có thể cứu được người kia. Đó là điều chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay....

/ 561 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Nếu Chúa không phục sinh thì sức mạnh nào, quyền năng nào làm cho các Tông đồ vốn là những người bình thường lại thực hiện được muôn ngàn phép lạ nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh. ...

/ 544 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Là con cái Chúa, chúng ta phải như các Tông đồ, kêu xin đến sự trợ giúp của Chúa. Chúng ta đừng hoảng sợ hay mất lòng tin cậy ở Người....

/ 515 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 15-20: Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay nhắc nhớ chúng ta lời cảnh giác của Chúa Giêsu: hãy coi chừng các ngôn sứ giả!...

/ 404 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: Chúa Giêsu vừa dạy cho các môn đệ một nguyên tắc “vàng” cho cuộc sống: hãy làm điều mà họ muốn người khác làm cho mình. ...