Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 795 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 26-38: Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca cho ta thấy một sự tương phản giữa lời hứa của thiên thần và câu trả lời của Mẹ Maria....

/ 673 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 5-25: Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố truyền tin cho ông Dacaria. ...

/ 842 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 18-24: Thiên Chúa sai Con của Ngài đến trần gian như trình thuật biến cố truyền tin, Thiên Chúa cũng sai thiên thần loan báo chương trình đó cho thánh Giuse, lúc đó đã đính hôn với Đức Maria......

/ 506 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."...

/ 489 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A - Hãy Đến Với Chúa Để An Bình

Tin mừng Mt 11: 28-30: Tin Mừng hôm nay diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Với lời mời gọi đầy yêu thương, Chúa đề nghị chúng ta hãy chuyển đổi gánh nặng của cuộc đời bằng ách êm ái, gánh nhẹ nhàng của Chúa. ...

/ 369 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Từ ngàn đời, Thiên Chúa đã thể hiện Ngài chính là Thiên Chúa giàu tình yêu. Lịch sử của ơn cứu độ còn đó như bằng chứng hết sức lớn lao về sự không vô cảm, nhưng nghiêng mình xuống của Thiên chúa để thể hiện lòng xót thương trên nhân loại....

/ 640 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 15: 29-37: Trang Tin Mừng hôm nay phác họa cho chúng ta gương mặt của Đức Giêsu - Đấng giàu lòng từ bi và yêu thương hết thảy mọi người; Đấng mà thánh sử Mátthêu ghi nhận là “chạnh lòng thương đám đông” dân chúng bơ vơ, vất vưởng;...

/ 623 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của 4 tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan, đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Anrê mà chúng ta mừng ...