Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 510 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35:  Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, khi người ta không muốn nghe, không muốn chấp nhận sự thật thì người ta sẽ dễ dàng tìm ra cớ để tránh né và khỏi nghe. 

/ 191 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 21-35:  Dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta phải hiểu theo một cách khác, đó là sự tha thứ đó phải nhìn trong tương quan cả hai bên. Nghĩa là chúng ta đặt mình vào vai người có tội và cả vai người ban ơn, giống như ông vua cư xử với đầy tớ và đầy tớ cư xử với kẻ khác mắc nợ mình.
/ 373 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 43-49: Chúa nói: “xem quả thì biết cây; không có cây tốt mà lại sinh quả sâu; và lại không có cây nào sâu mà sinh quả tốt”. 
/ 456 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 6-11:  Trang Tin Mừng thuật lại việc các kinh sư và những người Pharisêu đã dùng luật để rình bắt hại Đức Giêsu về khoản luật “không được làm việc ngày Sabbat”

/ 273 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 18: 15-20: “Khen thưởng công khai, sửa sai thầm kín” là cách tế nhị và bác ái mà người ta cần có để cư xử với nhau. 
/ 477 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 1-5: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tố cáo việc người biệt phái quá cứng nhắc về Luật Do Thái; đồng thời, nhắc nhở việc cần phải sống thông điệp yêu thương.

/ 536 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 5: 33-39: Điều gì là dành cho Thiên Chúa là của Thiên Chúa không thể có sự lẫn lộn trong thánh thiêng và phàm tục. 
/ 520 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: Thiên Chúa luôn có những sáng kiến dị thường cùng với những quyết định lạ thường là thế đó. Ngài luôn biến những cái từ cái tầm thường rồi làm nên những cái phi thường, khiến chúng ta không sao hiểu nỗi.