Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 295 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Từ ngàn đời, Thiên Chúa đã thể hiện Ngài chính là Thiên Chúa giàu tình yêu. Lịch sử của ơn cứu độ còn đó như bằng chứng hết sức lớn lao về sự không vô cảm, nhưng nghiêng mình xuống của Thiên chúa để thể hiện lòng xót thương trên nhân loại....

/ 418 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 15: 29-37: Trang Tin Mừng hôm nay phác họa cho chúng ta gương mặt của Đức Giêsu - Đấng giàu lòng từ bi và yêu thương hết thảy mọi người; Đấng mà thánh sử Mátthêu ghi nhận là “chạnh lòng thương đám đông” dân chúng bơ vơ, vất vưởng;...

/ 399 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của 4 tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan, đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Anrê mà chúng ta mừng ...

/ 586 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33 Lời Chúa dạy chúng ta rằng: khi chúng ta thấy những điềm lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao, hay khi thấy biển gào sóng thét, chúng ta sẽ nhận biết ngày giờ của triều đại Thiên Chúa xuất hiện....

/ 345 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19:1-10 - Chúa Giêsu luôn yêu thương và đi tìm những con người tội lỗi để chữa lành họ....

/ 397 / Suy Niệm Hằng Ngày
/ 331 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt: 10:17-22 - Mừng Trọng Thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam...

/ 542 / Suy Niệm Hằng Ngày