Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 518 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 15-26: Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”......

/ 293 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 1-4: Cầu nguyện - một từ rất quen thuộc với chúng ta. Chúng ta có đạo thì việc cầu nguyện nào có xa lạ gì. Chúng ta khuyên người khác cầu nguyện và chính chúng ta cũng thực hành việc cầu nguyện, có khi chúng ta cũng cầu nguyện cho ...

/ 377 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Tin Mừng phải được loan báo trong sự nghèo khó. Đó là điều Chúa Giêsu muốn khi sai các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng....

/ 381 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho ta thấy, để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, đòi hỏi nơi người môn đệ một lòng tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa....

/ 279 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Lời của Chúa Giê-su dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mở ra cho chúng ta một mối liện hệ không căn cứ trên liên hệ huyết tộc, mà trên nền tảng “nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”. ...

/ 386 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"......

/ 450 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Các luật sĩ và biệt phái cứng lòng và cố chấp là bởi vì chính đời sống và lời giảng dạy của thánh Gio-an Tiền Hô và của Chúa Giê-su tố cáo đời sống giả hình nơi họ. ...

/ 254 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 13-17: Bài Tin Mừng đã cho chúng ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là mặc khải trọn hảo của Thiên Chúa. Nguời mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa và biết về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người....