Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 2003 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-45: Mầu nhiệm Giáng sinh mà chúng ta nô nức đón chờ là biến cố đòi hỏi chúng ta phải chiêm ngắm với đôi mắt của niềm tin. Mầu nhiệm này không bị lệ thuộc bởi những trang trí, hào nhoáng bên ngoài, nhưng sẽ được nổi bật bởi những nghĩa cử yêu thương, chia sẻ chân thành. 

/ 3512 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 1: 26-38: Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại đã nói lên tình yêu vô biên của Người dành cho chúng ta. Một tình yêu vượt lên trên tất cả mọi lý lẽ và hiểu biết của con người.
/ 2335 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 5-25: Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Thiên Chúa sai sứ thần truyền tin cho ông Dacaria - một tư tế già nua, được Chúa cho sinh con khi tuổi đã xế chiều là một bài học sống động cho niềm tin vào Chúa.

/ 2528 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 18-24: Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Thiên thần Chúa đến báo mộng cho thánh Giuse, để mong thánh nhân đón nhận và sống tuân theo ý Chúa.
/ 1837 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Trong đoạn Tin Mừng này, tác giả đã giới thiệu đầy đủ về con người và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Dù chỉ là đoạn ngắn, lột tả đầy đủ tính cách tiền hô của Gioan cho Đấng Cứu Thế. Ông đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.  
/ 2672 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 17: 10-13:  Chúng ta hôm nay khi nghe điều này thì chúng ta hiểu ngay cả Chúa Giêsu cũng bị loại trừ, bị giết hại và còn hơn thế, ngay chính chúng ta chứ không phải ai khác, cố lờ đi những lời Chúa nói và còn tìm cách loại trừ Người. 
/ 3194 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 16-19:  Chúng ta tự soi vào tấm gương của lòng mình và tự hỏi mỗi ngày xem: tôi là ai với Chúa và tôi là ai với mọi người. Tự biết mình để thờ phượng Chúa cho phải lẽ, tự biết mình để trưởng thành trong đức tin và sống các nhân đức. 
/ 2985 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15 Thánh Gioan Tẩy Giả quả thật là một ngôn sứ có phúc. Ngài đã được nhìn thấy Đấng mà Thiên Chúa sai ngài đi loan báo. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài là người dọn đường cho Chúa Giêsu... Và cả cuộc đời của ngài đã thi hành vâng theo ý muốn của Thiên Chúa.