Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 678 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Thánh sử Matthêu cho biết Chúa Giêsu chính là Tin Mừng mà mọi người được đón nhận. Tin Mừng ấy được thể hiện qua bước chân của Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 
/ 1007 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 15: 29-37:  Chúa Giêsu là Bánh hằng sống không phải chỉ dành cho người Do Thái, nhưng là của tất cả mọi người. Người ban tất cả mọi thứ nhu cầu của con người.

/ 776 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Ơn gọi thiết yếu là một tương quan: Chúa gọi và chúng ta đáp lại, như thánh An-rê và các anh em khác “lập tức bỏ chài, bỏ thuyền, bỏ cha mà theo Chúa”.
/ 478 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 13: 33-37:  Mùa Vọng đã trở lại. Mùa hy vọng, mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi gì? Hy vọng gì? Một biến cố cực kỳ quan trọng, một biến cố thay đổi tất cả, cả cuộc đời chúng ta và cả thế giới: Thiên Chúa đến với chúng ta.
/ 766 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 34-36:  Mỗi giây phút trong cuộc sống của chúng ta phải là cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến, và mỗi lời cầu nguyện cũng phải hướng chúng ta về thực tại cuộc sống hàng ngày.
/ 1039 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33  Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu trình dạy các môn đệ nhận ra các dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa mọi biến cố cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

/ 838 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25:  31-46: Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy uy quyền của Đức Kitô là Vua chúng ta. Uy quyền của Đức Kitô được thể hiện trọn vẹn trong ngày Chúa đến trong vinh quang cùng với các thiên sứ của Người. 
/ 760 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 35-43: Hành trình của đức tin của anh mù được bắt đầu bằng việc anh ước muốn được thoát ra cảnh mù lòa của mình và anh tin Đức Giêsu có thể thỏa mãn ước muốn của anh.