Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 2501 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31: Dụ ngôn này, trước hết, mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho tha nhân vì mỗi người đều là một hồng ân, dù cho người ấy là láng giềng của chúng ta hay một người ăn xin vô danh. 
/ 2018 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Chúa Giêsu muốn dạy các ông về cung cách của người lãnh đạo: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”
/ 1703 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23: 1-12:  Chúng ta được mời gọi hãy nhìn nhận sự thật về sự yếu kém, hèn hạ của mình, để mở ra với sự thật về vị Thiên Chúa đã hạ mình cứu chúng ta khỏi bàn tay ác thần.
/ 2229 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Mùa Chay là mùa đặc biệt trong năm để giúp người Kitô hữu cảm nghiệm thật sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc thực hành sám hối khơi lên trong lòng mỗi tín hữu hình ảnh của một người Cha nhân hậu.
/ 1220 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 2-10: Đấng Mêssia đang thực hiện một sứ mệnh cứu rỗi. Người sẽ phải trải qua đau khổ và cái chết, đó là một thông điệp mà các môn đệ không muốn.
/ 2143 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 43-48:Chúa Giêsu đã có câu trả lời cho những câu hỏi này. Khi yêu kẻ thù, chúng ta mới thực là “con của Cha, Đấng ngự trên trời”. Chỉ có một lý do để yêu kẻ thù của mình là bởi vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta đã yêu họ như vậy
/ 3114 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống đức tin, mà cụ thể là giao hòa với Chúa và với anh chị em. 
/ 1382 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32: Phép lạ với chúng ta diễn ra hằng ngày. Sự sống, bình an và niềm vui cộng đoàn là những phép lạ tỏ tường nhất với chúng ta. Đồng thời, đó là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa với chúng ta.