Clock-Time

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

/ 943 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ăn Theo Thưở - Ở Theo Thời - Suy Niệm Thứ Sáu Sau Thứ Tư Lễ Tro A

Tin mừng Mt 9: 14-15:  Chúa Giêsu không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào nơi người môn đệ: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình". Nếu chính bản thân mà còn phải từ bỏ, thì huống chi những gì thuộc về thế gian. Thái độ dứt khoát này được Chúa ...

/ 205 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 22-25: Vác lấy thập giá hằng ngày và đi theo Chúa, đó là thể hiện của tình yêu và là dấu chỉ cụ thể của yêu thương....

/ 851 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ăn Chay Trọn Nghĩa - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:  Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy....

/ 618 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18:  Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mở đầu Mùa Chay với nghi thức xức tro trên đầu. ...

/ 468 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 13-19: Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ ngày Chúa Giêsu đặt thánh Phêrô làm thủ lãnh của Giáo Hội Chúa. ...

/ 382 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 8: 14-21: Sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, điều còn vương vấn trong trí các môn đệ là… bánh, không có gì hơn! Các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu....

/ 338 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8:1-20: Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng....

/ 430 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Chúa Chữa Lành Cho Ta - Thứ Sáu tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 31-37: Tin Mừng Mác-cô thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị câm điếc....